Familien Holtet - En Slægtsbog.

- 93 -
E F T E R S K R I F T.

Bogen er fremstillet i 18 nummererede Exemplarer. Deraf er Nr. 1 og 2 gaaet til Biblioteker, Nr. 3-13 til mine Søskende, medens jeg selv har forbeholdt mig Nr. 14-18, disse med et Tillæg om min Hustrus Slægt.
__________
Eventuelle Trykfejl fryder, og her er de væsentligste af dem:

Side 12 Linie 11 f.o. med læs: men 1932
" 12 " 11 Sv.Claus " Sg. (seigneur) 1932
" 15 " 3 kvaksalverende " kvaksalvererende 1932
" 23 " 22 gøre " gøres 1932
" 33 " 18 Aase " Aage 1932
" 43 " 10 af " og 1932
" 81 " 1 130 " 125 1932
" 83 " 17 Ombygninger " Omhugninger 1932
" 87 " 13 Tjelk " Tjilk 1932

Side 10 Linie 19 f.o. Mogblanding læs: Møgblanding 2006
" 23 " 32 Lue " Hue 2006

Tillæg
Besiddere
--- o 0 o ---