Familien Holtet - En Slægtsbog.

- 85 -
8.  HJEMMET OG HJEMLIV
for ca. 45 Aar siden.
Den, der løftede Yderdørens Klinkefald for at træde ind i vore Forældres første Bolig, maatte bøje Hovedet og løfte Foden, hvis han ikke vilde risikere at stanges med Dørkarmen eller snuble over det høje hulslidte Dørtrin.
Var saadanne Fortrædeligheder undgaaede, stod han i en lille stenpikket Forstue, hvor en Stige førte op til den aabne Loftslem.+) Til venstre førte en Dør ind til Husets største Stue (Vesterstuen), der gik igennem hele Husets Bredde. Lys fik den gennem 2 Karme smaa, højtsiddende, firrudede Vinduer i Sydvæggen. Kakkelovn var der ikke, og Gulvet var Ler. Den benyttedes til Gemmekister o.ln. Her stod 3 store Klædeskister, 2 Dragkister, Moders nye dobbelte Klædeskab og Kommode, samt Tjenestepigernes Kister, og om Vinteren var Væven gerne stillet op der. Som alle danske Kvinder elskede Moder Blomsterne, og nogle faa beskedne Potteplanter havde hun i Vindueskarmene som et svagt Tilløb til at pynte lidt i den kolde, uhyggelige Stue med de kalkede bulede Vægge. - I et Udskud mod Nord var en Seng, der benyttedes til Gæsteseng og af mig, da jeg blev større og Børnene mange.
Fra Gangen førte til højre en Dør - som alle i Huset en Revledør med Bøjlegreb og Klinkefald - ind til Dagligstuen. Nordvæggen var en Panelvæg af brede brunmalede pløjede Brædder, inden for hvilke var en Seng (Pigeseng). Paa Panelet hang Stueklokken (et Schwartzwalderuhr med frithængende Lodder og Pendul og to røde Roser malede paa Skiven; senere et amerikansk saakaldt Landmandsuhr, paa hvis Glaslaage en gullokket Pige med et Neg og en Rive i Favnen). Vinduesvæggen i Syd fulgtes af en Vægbænk, der drejede om det lange hvidskurede Bord (Skiven) og om det ene Hjørne som Bord-

+) Jvfr. i det hele Plan I.