Paa de næste Sider følger i elektronisk Form den Slægtsbog over Familien Holtet som Overretssagfører Chr. Holtet udgav i 1932 i 18 nummererede Eksemplarer.