Plancher, Tegninger, Billeder, Malerier & Diverse.


Til Oversigten.
Tilbage til Familien Holtet i 1920.
<=================
Efter Afhændelsen af Holtet i 1920; hvor foranstaaende Billeder af Familien blev taget og Maleriet af Gaarden blev malet; stiftede de fleste af de tolv Børn Familie eller rejste Udenlands i Tiden indtil 1929. Der henvises dertil paa de følgende Sider.
Til Familien Holtet i 1929. Click paa et Billede for at komme videre derfra.
==================>
Til Familien Holtet i 1929. Click paa et Billede for at komme videre derfra.