Familien Holtet - En Slægtsbog.


Paa de næste Sider følger i elektronisk Form den Slægtsbog over Familien Holtet som Overretssagfører Chr. Holtet udgav i 1932 i 18 nummererede Eksemplarer.

Ses bedst ved Fuld Skærm. Tryk paa F 11. Indstil herefter saa baade Top- & Bundbjælke samt Statuslinie forsvinder automatisk. Skærmopløsning 1024x768. Understøtter Firefox, Opera & Explorer; samt Chrome & Safari. Firefox anbefales.
Ses bedst ved Fuld Skærm. Tryk paa F 11. Indstil herefter saa baade Top- & Bundbjælke samt Statuslinie forsvinder automatisk. Skærmopløsning 1024x768. Understøtter Firefox, Opera & Explorer; samt Chrome & Safari. Firefox anbefales.
E-Post
Ses bedst ved Fuld Skærm. Tryk paa F 11. Indstil herefter saa baade Top- & Bundbjælke samt Statuslinie forsvinder automatisk. Skærmopløsning 1024x768. Understøtter Firefox, Opera & Explorer; samt Chrome & Safari. Firefox anbefales.
Ses bedst ved Fuld Skærm. Tryk paa F 11. Indstil herefter saa baade Top- & Bundbjælke samt Statuslinie forsvinder automatisk. Skærmopløsning 1024x768. Understøtter Firefox, Opera & Explorer; samt Chrome & Safari. Firefox anbefales.

Ja, ja, ja, nu kommer Jeg ....
Ja, ja, ja ....
Ja, ja, ja ....

Frem